Meny
Dysleksi og lesevansker

Dysleksi er lesevansker som skyldes en medfødt svekket evne til å oppfatte lydene i et ord. Dyslektikere strever med å forbinde bokstaver og lyder og de har problemer med å trekke lydene sammen til uttalen av et ord.

Det er ingen sammenheng mellom dysleksi og generell evne til å lære. 

Lesevansker kan skyldes andre forhold enn det som forårsaker dysleksi. Dårlig hørsel, svekket syn, konsentrasjonsvansker, emosjonelle problem, mangelfull opplæring kan hemme lesingen. 


Kjennetegn på dysleksi i barneskolen

Vansker med å koble bokstavtegn til bokstavlyd og vansker med å dra lyder sammen til ord. 

Mangelfull evne til å kjenne igjen ord en har lest mange ganger før. 

Hopper over små-ord når en leser; kutter endelser i ord eller leser feil endelse.

Leter etter ord når en snakker. Har vansker med å huske ord som benyttes relativt sjelden.

Foretrekker å bli lest til heller enn å lese selv. 

Har dårlig rettskriving. 

Kjennetegn på dysleksi i ungdomsskole og VGS

Leser enten raskt og svært unøyaktig eller svært langsomt og riktig.

Forveksler ord som skriftlig ligner på hverandre. 

Liker ikke å lese høy.

Vansker med å lære fremmedord og store vansker i engelsk og andre fremmedspråk.

Foretrekker at tekst blir opplest fremfor å lese den selv.  

Har dårlig rettskriving. 

Kan er overvinne dysleksi?

De medfødte problemene som forårsaker dysleksi har en hele livet, men med tilrettelagt opplæring kan lesevanskene overvinnes. Noen har vedvarende vansker med høytlesing og rettskriving.

Hjelpemidler

Mange har nytte av hjelpemidler. Hjelpemidlene tildeles av NAV etter søknad fra skolen. Man kan søke om tilskudd til PC, staveprogram og lydbøker. Det finnes også andre nyttige hjelpemidler. (Se www.dysleksinorge.no.)