Meny
Tilbake
Elever i grunnskolen


Det mest vanlige er at skolen melder opp elever til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) i kommunen og ber dem bistå skolen i en utredning av lesevanskene. Imidlertid kan også foresatte melde egne barn direkte til PPT. Oppmeldingsskjema finner en oftest på kommunens nettside.

Elever i videregående opplæring


PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) for fylket du tilhører utreder lesevansker blant ungdom i videregående opplæring. Oftest vil skolen melde eleven opp til PPT etter henvendelse fra eleven, men eleven kan også melde seg opp selv.
Studenter: En del høyskoler og universiteter kan tilby utredning ved egen institusjon.

Voksne


Voksne med lese- og skrivevansker har dessverre ikke rett til utredning i kommunen. De fleste benytter privatpraktiserende logopeder eller spesialpedagoger til slik utredning. For oversikt, se Dysleksi Norge sin hjemmeside.