Meny
Elever i grunnskolen


Skoler kontakter kommunens pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og ber om bistand til å diagnostisere dysleksi. Foresatte kan kontakt kommunen og melde sine barn direkte til PPT. 

Elever i videregående opplæring og studenter


Videregående skoler kontakter fylkets pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og ber om bistand til å diagnostiserer dysleksi. Elever kan selv melde seg opp. En del høyskoler og universiteter tilbyr diagnostisk utredning. 

Voksne


Voksne med lese- og skrivevansker har ikke rett til utredning i kommunen. Man kan benytte privatpraktiserende logopeder eller spesialpedagoger. Se Dysleksi Norge sin hjemmeside for en oversikt.