Meny
Kjennetegn på dysleksi i barneskolen

Det er individuelle variasjoner, men her er noen kjennetegn på dysleksi:

 • Har store vansker med bokstavlæring i 1. og 2. trinn.
 • Er usikker på noen bokstaver i 3.trinn.
 • Har vansker med å lære å lese ved ved hjelp av binde sammen lydene i et ord.
 • Kjenner ikke igjen høyfrekvente ord.
 • Leser langsomt.
 • Hopper over små ord.
 • Kutter endelser i ord eller leser feil endelse.
 • Har dårlig rettskriving.
 • Har vansker med å uttale vanskelige ord.
 • Leter etter ord når en snakker.
 • Har vansker med å lære engelske gloser.
 • Har vansker med å automatisere multiplikasjonstabellen.
 • Tekst forstås bedre når eleven blir lest til enn når eleven må lese selv.
Kjennetegn på dysleksi i ungdomsskole og videregående skole

Det er individuelle variasjoner, men her er noen kjennetegn på dysleksi:

 • Leser enten raskt og unøyaktig, eller langsomt og riktig
 • Leser kjernen av ordet korrekt men har feil endelse.
 • Forveksler ord som visuelt ligner hverandre.
 • Foretrekker å ikke lese høyt.
 • Har store vansker med å lære seg fremmedspråk.
 • Har dårlig rettskrivingsferdighet.
 • Har vansker med å lære fremmedord og fagterminologi.
 • Kan ikke multiplikasjonstabellen
 • Forstår bedre det som blir fortalt muntlig enn det som en leser seg til.
Hva gjør jeg hvis jeg mistenker dysleksi hos en elev?

Hvis kartlegging med ordkjedetesten eller setningsleseprøven bekrefter mistanken bør først foresatte underrettes og deretter spesialpedagog kontaktes for diagnostisering med Logos. Ved bekreftet mistanke om dysleksi anbefaler vi testing med Logos så tidlig som mulig, men vi mener ikke det er korrekt å stille diagnosen dysleksi før eleven er i 3. trinn.

Kan en overvinne dysleksi?

Det medfødte fonologiske problemet har en hele livet, med med kartlegging av problemene og tilrettelagt opplæring kan elever med dysleksi overvinne lesevanskene.