Meny

Alle som ønsker å benytte Logos må sertifiseres av Logometrica.

Sertifiseringskurset er for spesialpedagoger, pedagoger som er ansatt i skolen, logopeder og psykologer.

Sertifiseringskurset arrangeres som et nettkurs, noe som betyr at du kan følge det når du vil. Straks du har bestilt kurset, får du en epost med en link til innlogging samt brukernavn og passord. Du har tilgang til kurset i 60 dager etter at det ble bestilt.

Du får forklart alt du trenger å vite om bruken av Logos av Logometricas faglige leder, Ingjerd Høien Tengesdal. Hun foreleser i kapitler på 3-8 min. Du kan se kapitlene så ofte du vil.

Kurset består av seks deler: 1) Presentasjon av oppgavesett og normer, 2) Kjennetegn på ulike stadier i leseutviklingen, 3) Høien og Lundberg sin ordavkodingsmodell, 4) Årsak til og kjennetegn på dysleksi, 5) Hvordan lese og forstå testprotokollene i Logos, 6) Gjennomgåelse av en utredningsrapport.

Parallelt med at du følger kurset må du lese håndboken til Logos. Den ligger til nedlasting når du er innlogget i Logos.

Etter kurset tester du en elev med leseutfordringer og skriver en sertifiseringsrapport.

Ikke benytt oppgavesettet for 2. trinn. Kursdeltakere bruker typisk to arbeidsdager på rapporten. Et eksempel på en godkjent sertifiseringsrapport finner du under Dokumenter.

Med post sender du inn sertifiseringsrapporten, som består av utredningsrapport, testprotokoll, elevprofil, indikatorskjema og forside til sertifiseringsrapport.

Det er ikke noen tidsfrist for innsending av sertifiseringsrapporten.

Vår erfaring er at de som har tatt nettkurset skriver gode sertifiseringsrapporter.

Rapporten må anonymiseres. Dette gjøres ved å redigere elevens navn i elevregisteret før rapporten genereres.

Behandlingstiden er normalt 4-6 uker fra rapporten er registrert mottatt. Når rapporten er godkjent, får du tilsendt et serifiseringsbevis. Rapporter som ikke godkjennes kan etter revidering vurderes på nytt.

Kurset koster kr. 3100. Gebyr ved retting av eventuell revidert rapport er kr. 500.

Ditt arbeidssted må abonnere på en lisens til Logos som du kan benytte for at du skal kunne melde deg på sertifiseringskurset.