Meny

Logos håndbok

Håndboken gir veiledning til bruken av Logos.
Les mer eller bestill

Ordkjedetesten

Gruppetest for kartlegging av ordavkodingsferdigheter.
Les mer eller bestill

Setningsleseprøven (S-40)

Gruppetest som kartlegger ferdigheter til forstå korte lesetekster.
Les mer eller bestill

Huskesnu

Ordmemoryspill som fremmer leseferdigheter.
Les mer eller bestill

Klart jeg kan!

Nyttige råd til dem som arbeider med lesesvake elever.
Les mer eller bestill

Tidlig hjelp - ikke vent og se

Bruk av Logos til kartlegging av lesevansker hos minoritetsspråklige elever
Les mer eller bestill

Unge og voksne med lesevansker

Boken retter søkelyset mot unge og voksne med lese- og skrivevansker
Les mer eller bestill