Meny

Siden mars 2023 har Linnéa Edsmyr vært logopedisk rådgiver for Logometricas svenske brukere av Logos. Med sin solide bakgrunn som både logoped og spesialpedagog besitter hun dyp kunnskap om lese- og skrivevansker, dysleksiutredninger og pedagogiske tiltak. Linnéa arbeider også med å utvikle Logometricas svenske kursutvalg.

Hei Linnéa! Fortell mer om din bakgrunn?

Jeg er utdannet logoped fra Karolinska Instituttet i Stockholm, der jeg ble uteksaminert i 2013. Jeg jobbet i mange år hos Logopedbyrån Dynamica. Først med lese-, skrive- og språkutredninger og barns tale- og språkutvikling i tidlig alder. Deretter jobbet jeg med og nevrologiske tale- og språkforstyrrelser, som afasi. Jeg behandlet også nevrodegenerative sykdommer som ALS og Parkinson, der det i større grad handler om å finne andre måter å fortsette å kommunisere på. En utrolig viktig og verdifull pasientgruppe å jobbe med.

Deretter havnet jeg i skoleverdenen og delte min tid mellom lese-, skrive- og språkutredninger hos Dynamica og i en rolle som spesialpedagog ved en barneskole. Noe jeg føler jeg har stor nytte av i min nåværende rolle hos Logometrica.

Hvorfor valgte du å utdanne deg til logoped?

Jeg jobbet som vikar i en barnehage, og da kom det logopeder dit for å hjelpe barn som hadde behov for det. Jeg syntes det virket som en god utdanning med en spennende blanding av fag innen blant annet psykologi og medisin. Det beste med logopedyrket er å føle at man faktisk kan utgjøre en stor forskjell for noen andre.

Hva gjør du i din rolle hos Logometrica?

Jeg er logopedisk rådgiver, noe som i stor grad innebærer å være tilgjengelig for teknisk og pedagogisk støtte til de som bruker verktøyet Logos. Logometrica er jo et norsk selskap, og ved å ansette meg styrker vi tilstedeværelsen og tjenesten for våre svenske brukere. Nå kan vi gi våre svenske brukere de samme gode forutsetningene for å bruke Logos på best mulig måte.

Fortell mer om hvordan du jobber med det svenske kurstilbudet?

Lese- og skrivevansker, samt dysleksi, er komplekse emner, og det hjelper selvfølgelig brukerne hvis alt materialet er tilgjengelig på svensk. Nylig lanserte vi et nettbasert sertifiseringskurs på svensk. Man har 60 dager på seg til å gjennomføre kurset i sitt eget tempo. Det er digitalt og delt opp i seks ulike seksjoner: introduksjon til Logos, normal lese- og skriveutvikling, Høien og Lundbergs avkodingsmodell, dysleksi og lesevansker, tolkning av testresultater og tolkning med eleveksempler. I tillegg er det tre demonstrasjonsfilmer - hvordan man logger inn og kommer i gang, hvordan man utfører testingen og hvordan man gjennomfører bearbeidingen i Logos. Når man føler seg klar, avsluttes opplæringen med en øvelse der man praktisk skal teste en elev, tolke resultatene og skrive en rapport. Den sendes til meg, som utsteder sertifikatet når rapporten er godkjent.

Vi ønsker vi å forbedre det svenske kurstilbudet ytterligere. Vi planlegger blant annet fordypningskurs og et temakurs om differensialdiagnostikk mot andre diagnoser.

Hva er det morsomste med jobben din?

Det som er mest morsomt med jobben min er at den er variert, og jeg får arbeide grundig med verktøyet samtidig som jeg fortsatt er involvert i spennende utredningsarbeid. Jeg liker å veilede brukerne og være en samtalepartner.

Har du jobbet med Logos i dine tidligere roller?

Ja, i mitt arbeid som logoped var Logos et veldig viktig verktøy.

Hva gjør du når du ikke jobber?

Jeg tilbringer tid med familien min, som består av mannen min og mine to barn, Ines og Nova, som er 6 og 8 år gamle. I tillegg til barnas aktiviteter prøver jeg å finne tid til venner og trening, spesielt på treningssenteret og svømming.

Hvor ser du Logometrica og Logos om 3 år?

Da håper jeg at alle som arbeider med lese- og skrivevansker bruker Logos som et pålitelig verktøy. Selv om alle barn i grunnskolen har rett til støtte uavhengig av diagnose eller ikke, vil det gjøre det enda enklere å raskere gi flere elever riktig støtte og hjelp, samt en bedre forståelse for hvorfor vanskelighetene eksisterer.

Ønsker du å komme i kontakt med Linnéa, kan du nå henne på linnea@logometrica.se eller + 46 76 140 42 67.