Meny
Tilbake

Ingjerd Høien Tengesdal
Dr.philos
Logometrica AS, Stavanger-regionen
ingjerd@logometrica.com

Gudrun Tegnander
Spesialpedagog
Dahlske videregående skole, Grimstad
gudrun.tegnander@gmail.com

Helene Berntsen
Spesialpedagog
Arendal
helene.berntsen@hotmail.com

Eigil Bele
Leksolog
Ålesund
eigil.bele@gmail.com

Gunnar Herfjord
Spesialpedagog
Ålesund
gunnar.herfjord@mimer.no

Signhild Skogdal
Førsteamanuensis
Tromsø
signhild.skogdal@uit.no