Meny

Ingjerd Høien Tengesdal
Dr.philos
Logometrica
ingjerd@logometrica.no

Gudrun Tegnander
Spesialpedagog
Dahlske videregående skole
gudrun.tegnander@gmail.com

Helene Berntsen
Spesialpedagog/stipendiat
Universitetet i Agder
helene.berntsen@hotmail.com

Signhild Skogdal
Førsteamanuensis
Universitetet i Tromsø
signhild.skogdal@uit.no

Ellen Heber
Spesialpedagog
Møllehagen skolesenter
ellen.heber@stavanger.kommune.no