Meny

Kurset gjennomgår hvilke pedagogiske tiltak som er best egnet gitt ulike elevers Logos-resultater.

Du behøver ikke være sertifisert bruker av Logos for å delta på kurset, men du bør ha kjennskap til Logos. Kurset leder ikke frem til sertifisering.

På grunn av Covid gjennomføres kurset på Teams.

Link til kurset sendes på epost til alle påmeldte. Sjekk i god tid at du har mottatt linken og at du har Teams tilgjengelig på din PC.

Kursholder er spesialpedagog Gudrun Tegnander.

Kursavgiften er kr. 2200,-. Det utstedes kursbevis.

Arbeidstedet ditt må abonnere på Logos for at du skal kunne melde deg på kurset.

Teams 10.12.21
Maks antall plasser: 10
Antall ledige plasser igjen: 8

Kurslokale: Teams

Dato: 10.desember 2021

Tidspunkt:

09.00 - 13.00

Målgruppe: Logos tiltakskurs er et tilbud til lærere og spesialpedagoger. På kurset tar en utgangspunkt i ulike profiler i Logos, og vurderer hvilke tiltak som kan være gunstige i møte med nettopp denne profilen. Du behøver ikke være Logos-sertifisert for å delta på kurset, men du bør ha noe kjennskap til Logos.

Foreleser:

Spesialpedagog Gudrun Tegnander

Påmelding:

Fortløpende

Kursavgift:
2200,-

Påmeldingsskjema

* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».