Meny

Logos tiltakskurs er et tilbud til lærere og spesialpedagoger. På kurset tar en utgangspunkt i ulike profiler i Logos, og vurderer hvilke tiltak som kan være gunstige i møte med nettopp denne profilen.

Du behøver ikke være sertifisert bruker av Logos for å delta på kurset, men du bør ha noe kjennskap til Logos. Kurset leder ikke frem til sertifisering.

Kursholder er spesialpedagog Gudrun Tegnander.

Kursavgiften er kr. 1900,-. Det utstedes kursbevis.

Arbeidstedet ditt må abonnere på Logos for at du skal kunne melde deg på kurset.

Teams 19.03.21
Maks antall plasser: 10
Antall ledige plasser igjen: 4

Kurslokale: Teams

Dato: 19.mars 2021

Tidspunkt:

09.00 - 13.00

Målgruppe: Logos tiltakskurs er et tilbud til lærere og spesialpedagoger. På kurset tar en utgangspunkt i ulike profiler i Logos, og vurderer hvilke tiltak som kan være gunstige i møte med nettopp denne profilen. Du behøver ikke være Logos-sertifisert for å delta på kurset, men du bør ha noe kjennskap til Logos.

Foreleser:

Spesialpedagog Gudrun Tegnander

Påmelding:

Fortløpende

Kursavgift:
1900,-

Påmeldingsskjema

* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».
Teams 23.04.21
Maks antall plasser: 10
Antall ledige plasser igjen: 10

Kurslokale: Teams

Dato: 23.april 2021

Tidspunkt:

09.00 - 13.00

Målgruppe: Logos tiltakskurs er et tilbud til lærere og spesialpedagoger. På kurset tar en utgangspunkt i ulike profiler i Logos, og vurderer hvilke tiltak som kan være gunstige i møte med nettopp denne profilen. Du behøver ikke være Logos-sertifisert for å delta på kurset, men du bør ha noe kjennskap til Logos.

Foreleser:

Spesialpedagog Gudrun Tegnander

Påmelding:

Fortløpende

Kursavgift:
1900,-

Påmeldingsskjema

* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».