Meny

På kurset ser vi på hvordan leseopplæringen kan tilpasses individuelt i gruppe og i klassen.

Vi tar utgangspunkt i elevens testresultater og finner målrettede leseøvelser. Vi ser også på hvordan man på en god måte kan kombinere trening og kompenserende hjelpemidler, i ulike fag og på ulike alderstrinn.

Du behøver ikke være sertifisert bruker av Logos for å delta på kurset, men du bør ha kjennskap til Logos.

Kursholder er spesialpedagog Gudrun Tegnander.

Kursavgiften er kr. 2400,-.

Teams 09.12.22
Maks antall plasser: 10
Antall ledige plasser igjen: 0

Kurslokale: Teams

Dato: 9.desember 2022

Tidspunkt: 09.00 - 13.00

Målgruppe: Logos tiltakskurs er et tilbud til lærere og spesialpedagoger. På kurset tar en utgangspunkt i ulike profiler i Logos, og vurderer hvilke tiltak som kan være gunstige i møte med nettopp denne profilen. Du behøver ikke være Logos-sertifisert for å delta på kurset, men du bør ha noe kjennskap til Logos.

Foreleser: Spesialpedagog Gudrun Tegnander

Påmelding: Fortløpende

Kursavgift:
2400,-

Kurset er fullbooket.

Teams 03.02.23
Maks antall plasser: 10
Antall ledige plasser igjen: 9

Kurslokale: Teams

Dato: 3.februar 2023

Tidspunkt: 09.00 - 13.00

Målgruppe: Logos tiltakskurs er et tilbud til lærere og spesialpedagoger. På kurset tar en utgangspunkt i ulike profiler i Logos, og vurderer hvilke tiltak som kan være gunstige i møte med nettopp denne profilen. Du behøver ikke være Logos-sertifisert for å delta på kurset, men du bør ha noe kjennskap til Logos.

Foreleser: Spesialpedagog Gudrun Tegnander

Påmelding: Fortløpende

Kursavgift:
2400,-

Påmeldingsskjema

* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».