Meny
Tilbake
Innhold

På Nettkurset får du forklart alt du trenger å vite om Logos av Logometricas faglige leder, Ingjerd Høien Tengesdal. Hun foreleser i kapitler på 3-8 min. Du kan se kapitlene så ofte du vil. Kurset varer fire timer og det er tilgjengelig i fire uker etter at det er bestilt. Du skriver en diagnostisk rapport som sendes inn til godkjenning slik at du blir sertifisert bruker av Logos. Kursdeltakere bruker typisk to arbeidsdager på rapporten. Du har fem måneder på deg til å sende inn rapporten. 

Nettkurset består av tre deler om lesing og lesevansker og tre deler om Logos og tolking av testresultatene. 1: Presentasjon av oppgavesett og normer i Logos. 2. Kjennetegn på ulike stadier i leseutviklingen. 3Høien og Lundberg sin ordavkodingsmodell. 4. Definisjon, årsak og kjennetegn på dysleksi. 5. Hvordan lese og forstå de ulike testprotokollene i Logos. 6. Gjennomgåelse av en rapport til en elev.

Pris og betingelser

Nettsertifiseringskurset koster kr. 2900,-. Gebyr ved forsinket innlevert rapport er kr. 300,-. Gebyr ved ny vurdering av revidert rapport er kr. 500,-. Arbeidsstedet ditt må abonnere på Logos før du bestiller nettkurset. Kun personer med pedagogisk eller psykologisk utdanning kan sertifisere seg. 

Sertifiseringsrapporten

Etter kurser skrives en diagnostisk rapport med utgangspunkt i resultatene fra en test. Alle persondata må anonymiseres. Du kan ikke benytte oppgavesett for 2. trinn i dette arbeidet. Et eksempel på en godkjent rapport kan lastes ned her. Rapportene blir vurdert som godkjent eller ikke. Rapporter som ikke godkjennes, kan etter revidering bedømmes på nytt. Diagnostisk rapport sendes inn sammen med detaljert testprotokoll, profil rapport, indikatorskjema og forside til rapport. Du har fem måneder på deg til å sende inn rapporten. 

Bestill nettkurs i dag

Du kan  bli sertifisert hvor og når det passer best for deg

Bestill kurs