Meny

Alle som ønsker å benytte Logos må sertifiseres av Logometrica.

Sertifiseringskurset er for spesialpedagoger, pedagoger som er ansatt i skolen, logopeder og psykologer.

Sertifiseringskurset arrangeres som et nettkurs, noe som betyr at du kan følge det når du vil og hvor du vil. Straks du har bestilt kurset får du tilsendt en epost med en link til innlogging samt brukernavn og passord. Du har tilgang til sertifiseringskurset i 60 dager etter det ble bestilt.

Du får forklart alt du trenger å vite om bruken av Logos av Logometricas faglige leder, Ingjerd Høien Tengesdal. Hun foreleser i kapitler på 3-8 min. Du kan se kapitlene så ofte du vil.

Kurset består av seks deler: 1. Presentasjon av oppgavesett og normer. 2. Kjennetegn på ulike stadier i leseutviklingen. 3. Høien og Lundberg sin ordavkodingsmodell. 4. Definisjon, årsak og kjennetegn på dysleksi. 5. Hvordan lese og forstå testprotokollene i Logos. 6. Gjennomgåelse av en rapport.

Etter kurset tester du en elev med leseutfordringer og skriver en utredningsrapport. Ikke benytt oppgavesettet for 2. trinn. Kursdeltakere bruker typisk to arbeidsdager på rapporten. Her er et eksempel på en godkjent rapport. Via posten sender du inn utredningsrapport sammen med testprotokoll, elevprofil, indikatorskjema og forside til rapport. (Hvis du fremdeles bruker Windowsversjonen, heter utredningsrapporten diagnostisk rapport, og testprotokollen heter detaljert testprotokoll.) Det er ikke noen tidsfrist for innsending av sertifiseringsrapport.

Rapporten må anonymiseres. Dette gjøres ved å redigere elevens navn i elevregisteret før rapporten genereres. Etter innsending redigeres navnet tilbake.

Hvis dere er to, og maksimalt to, som samarbeider om én rapport, legger hver av dere med en egen forside til rapporten.

Behandlingstiden er normalt 4-6 uker fra rapporten er registrert mottatt. Når rapporten er godkjent, får du tilsendt et serifiseringsbevis. Rapporter som ikke godkjennes kan etter revidering vurderes på nytt.

Kurset koster kr. 3100. Gebyr ved retting av eventuell revidert rapport er kr. 500.

Arbeidsstedet ditt må abonnere på Logos for at du skal kunne bestille nettkurset. For at du skal kunne benytte Logos må ditt arbeidssted ha en ledig lisens til deg i sitt abonnement.