Meny
Tilbake
Innholdsoversikt


Nettkurset består av 6 deler; 3 teoretiske innføringsdeler og 3 deler om Logos og tolking av testresultatene. Hver del består av flere kapitler. Ett kapittel varer fra ca. 3-8 min. Hele kurset tar litt i overkant av 4 timer.

Del 1: Presentasjon av Logos
Presentasjon av oppgavesett og normer.

Del 2: Den normale leseutviklingen
Kjennetegn på ulike stadier i leseutviklingen.

Del 3: Ordavkodingsmodellen
Presentasjon av de ulike prosessene i Høien og Lundbergs ordavkodingsmodell.

Del 4: Dysleksi
Definisjon, årsak og kjennetegn.

Del 5: Tolking av testresultater
Hvordan lese og forstå de ulike testprotokollene i Logos?

Del 6: Gjennomgang av en rapport
Vi ser på resultatene til en elev.


Kjøpsbetingelser


Arbeidsstedet må ha abonnement på Logos.

Kun personer med pedagogisk eller psykologisk utdanning kan sertifisere seg.

Kursinnholdet er tilgjengelig fra bestillingsdato, med varighet i 30 dager. Du har selv ansvar for å fullføre kurset innen fristen.

I etterkant av kurset har en 5 mnd. på å fullføre arbeidet med sertifiseringsrapport

Om sertifiseringen


For å bli godkjent som Logos testleder må du først gjennomføre Logos sertifiseringskurset. Deretter må en utarbeide en individuell rapport. Rapporten skal skrives med utgangspunkt i testresultatene fra en person du selv har testet. I dette arbeidet skal en benytte malen Diagnostisk rapport (i Logos).Vi minner om at alle persondata må anonymiseres før rapporten innsendes. Dette kan enkelt gjøres ved å redigere elevens navn i elevregisteret før de ulike rapportene genereres. Etter innsendingen redigeres elevens navn tilbake.

NB! En kan ikke benytte oppgavesettet for trinn 2 i dette arbeidet.

Sertifiseringsrapporten sendes til Logometrica, pb. 29, 4349 Bryne, sammen med Detaljert testprotokoll (i Logos), Profil rapport (i Logos), Indikatorskjema (bokmål eller nynorsk) og Forside til rapport.

Eksempel på godkjent sertifiseringsrapport kan lastes ned her!

Med hensyn til tilbakemeldingene på sertifiseringsrapportene, så blir disse vurdert som godkjent eller ikke godkjent. Frist for innlevering av sertifiseringsrapport er 5 mnd. etter endt nettkurs.

Rapporter som ikke blir godkjent, kan etter revidering bedømmes på nytt mot et gebyr på kr. 500,- (eks.moms).

Gebyr ved forsinket innlevert rapport er kr. 300,-.

Pris og gyldighet


Gyldighet: Kurset er tilgjengelig fra og med bestillingsdato og i 30 dager.

Pris: Kr. 2900,-Bestill nettkurs i dag!

Nå kan du bli sertifisert hvor og når det passer best for deg!

Bestill kurs!