Meny

Lesevansker, språkvansker eller dysleksi? Er du noen ganger i tvil om hva Logos-resultatene viser? Da er tolkningskurset noe for deg. På tolkningskurset lærer du å vurdere og reflektere rundt ulike testprotokoller fra Logos. Alle testprotokollene presenteres sammen med fyldige opplysninger om den aktuelle eleven, og en legger stor vekt på å forstå resultatene i lys av denne informasjonene.

Grunnet utviklingen av Covid 19 gjennomføres kursene på Teams. Det vil være mellom 5 og 10 deltakere på hvert kurs. Link til kurset sendes på epost til alle påmeldte. Sjekk i god tid at du har mottatt linken og at du har Teams tilgjengelig på din PC.

Kursavgiften er kr. 1900,-. Det utstedes kursbevis.

Arbeidsstedet ditt må abonnere på Logos for at du skal kunne melde deg på kurset.

Teams 29.01.21
Maks antall plasser: 16
Antall ledige plasser igjen: 7

Kurslokale: Teams

Dato:29. januar 2021

Tidspunkt:

09.00 - 13.00

Målgruppe: Logos-tolkningskurs er et tilbud til godkjente Logos-testledere, som har erfaring med bruken av Logos som redskap i diagnostisering og tilrettelegging av undervisning for barn, unge og voksne med lesevansker.

Foreleser:

Spesialpedagog Gudrun Tegnander

Påmelding:

Fortløpende

Kursavgift:
1900,-

Påmeldingsskjema

* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».