Meny

Lesevansker, språkvansker eller dysleksi? Er du noen ganger i tvil om hva resultatene viser?

På dette kurset lærer du å tolke konkrete testprotokoller i lys av bakgrunnsinformasjon om elevene.

På grunn av Kovid gjennomføres kursene på Teams.

Link til kurset sendes på epost til alle påmeldte. Sjekk i god tid at du har mottatt linken og at du har Teams tilgjengelig på din PC.

Kursavgiften er kr. 2200,-. Det utstedes kursbevis.

Arbeidsstedet ditt må abonnere på Logos for at du skal kunne melde deg på kurset.

Teams 11.02.22
Maks antall plasser: 12
Antall ledige plasser igjen: 4

Kurslokale: Teams

Dato: 11. februar 2022

Tidspunkt:

09.00 - 13.00

Målgruppe: Logos-tolkningskurs er et tilbud til godkjente Logos-testledere, som har erfaring med bruken av Logos som redskap i diagnostisering og tilrettelegging av undervisning for barn, unge og voksne med lesevansker.

Foreleser:

Spesialpedagog Gudrun Tegnander

Påmelding:

Fortløpende

Kursavgift:
2200,-

Påmeldingsskjema

* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».