Meny
Tilbake
Hva er Logos?

Logos er en lesetest. Testen brukes av skoler og PPT-kontor til å kartlegge styrker og svakheter hos elever som har vansker med å lese. Logos brukes også til å finne ut om en elev har dysleksi. Testen utføres individuelt på en PC under veiledning av en sertifisert testleder. Det tar 60 til 90 minutter å gjennomføre testen. Elever på barnetrinnet testes ofte over to dager. I etterkant av testen kan testleder skrive ut rapporter og forslag til tiltak som vil være til hjelp for eleven. 

Hva skal vi si til barnet hvis det skal testes?

Vær ærlig. Barn som sliter med å lese er klar over det. Et tips til innledende samtale kan være å begynne med å peke på barnets styrker, enten det er i idrett, musikk, tegning eller matematikk. Drei så samtalen inn på hva som er vanskelig på skolen. Eleven vil ofte selv nevne lesing. Hvis ikke, kan en voksen spør hvordan det går med lesingen. Når barnet har fortalt hvordan det er å lese, si at du skjønner at lesing er vanskelig for barnet. Om andre i familien har lesevansker, er det lurt å nevne det. Forklar at alle lærer å lese til slutt, men at for noen krever det mer innsats enn for andre, slik som det er i andre aktiviteter. Forklar hva som er hensikten med testingen, nemlig å sikre at eleven får den hjelp som trengs for å bli bedre til å lese.

Hvilke konsekvenser har testingen?

Det trenger ikke skje noe etter endt testing. Det avhenger av testresultatet. Noen elever får tilbud om lesekurs eller annen oppfølging. Lesekurset har som mål å hjelpe eleven mot bedre leseferdighet gjennom intensiv satsing over en periode. I enkelte tilfeller vil skolen trenge bistand fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Foreldre blir informert og spurt om tillatelse før PPT kontaktes. I noen tilfeller avdekker testing med Logos dysleksi. I tillegg til lesekurs eller individuell oppfølging kan det da være aktuelt å søke om hjelpemidler som PC. Man kan også søke om muntlige i stedet for skriftlige prøver og om lengre prøvetid. For avgangselever kan det være også aktuelt å søke om fritak for vurdering med karakter i sidemål og engelsk skriftlig.