Meny
Hva er Logos?

Lesing er en sammensatt ferdighet. Tuftet på vitenskapelig teori er Logos er et digitalt verktøy som benyttes til å kartlegge styrker og svakheter til elever som sliter med å lære å lese. Logos brukes også til å diagnostisere dysleksi. Basert på testresultatene genererer Logos utkast til rapporter og forslag til pedagogiske tiltak. Testen er standardisert på elever fra de ulike trinnene og benyttes fra 2. trinn i barneskolen og oppover til elevene er voksne. 

Hvem bør testes?

Logos er en omfattende test som ikke er ment å bli brukt på alle elever. Man bør teste elever som ikke følger forventet leseutvikling. Slike elever kan identifiseres med lav skåre på screeningtester eller kartleggingsprøver. Noen ganger kan bekymring hos læreren eller de foresatte tilsi behov for testing. Desto tidligere lesesvake elever testes, desto større er sjansene for at identifikasjon av problemene og tilrettelagt undervisning hjelper dem til å knekke lesekoden.   

Hvem kan bruke Logos?

Kun sertifiserte testledere kan bruke Logos og vurdere testresultatene. Pedagoger og psykologer sertifiserer seg ved å følge sertifiseringskurs. Logometrica tilbyr både nettkurs og stedbundne kurs.