Meny
Tilbake
Hva er Logos?

Logos kartlegger de ulike delferdighetene i lesing. Samlet gir Logos er godt bilde av hvilke delferdigheter eleven mestrer og hvilke han/hun strever med. Det kan være mange ulike årsaker til at en elev har sporet av i sin leseutvikling. Men Logos kan benyttes for alle typer lesevansker og også for å kartlegge norskspråklig leseutvikling hos minoritetselever. Formålet med Logos er å, uavhengig av årsak, peke på den enkeltes utfordringer og foreslå passende tiltak.

Hvem bør testes?

Logos er en omfattende test og det er derfor ikke naturlig å teste alle elever med Logos. Derimot bør en teste elever som ikke følger en normal, forventet leseutvikling. Disse elevene blir ofte identifisert på bakgrunn av lav skåre på screeningtester eller kartleggingsprøver. Andre ganger er det først og frem en bekymring hos læreren eller de foresatte som danner grunnlag for nærmere kartlegging av leseferdigheten. Mange skoler har derfor egne Logos-sertifiserte ansatt ved skolen, og kan ta Logos på skolen.

Hvem kan ta Logos?

Kun sertifiserte testledere kan administrere og bruke Logos. Testresultatene skal også vurderes av en person med godkjent sertifisering. Alle med pedagogisk eller psykologisk utdannelse kan imidlertid melde seg på et av våre kurs og eller gjennomføre nettsertifiseringen.