Meny
Kostnad


Det koster kr. 3.500,- eks. mva. per år å abonnere på én lisens av Logos. Det gis rabatt til dersom en abonnerer på mer enn én lisens. Se tabellen nedenfor. Du kan endre ditt abonnement ved å logge deg på Profil.

Logos kan kjøres på Windows 7, 8 og 10 og krever 200 MB diskplass. Programmet benytter seg av Word. Et UBS-headset må kunne kobles til PC-en.

Antall lisenser

Kostnad per lisens

Samlet

1

Kr. 3.500

Kr. 3.500

2

Kr. 2.900

Kr. 5.800

3

Kr. 2.500

Kr. 7.500

4

Kr. 2.300

Kr. 9.200

5 eller mer

Kr. 2.300Ordning

Du kan ta i bruk en lisens straks et abonnement er bestilt. Fra tegning av abonnement til første faktura forfaller går det 30 dager. Det betales årlig for abonnementet. Faktura sendes ut 2 måneder før forfall. En lisens er personlig, knyttes til én bruker og kan installeres på én maskin. Du kan abonnere på flere lisenser av Logos. Abonnementet styres ved å logge inn på Profil. Logos kan kjøres på Windows 7, 8 og 10 og programmet krever 200 MB diskplass. PC-en må enten ha innebygd mikrofon og høyttaler eller tilkoblingsmulighet for headset. Headset med USB tilkobling anbefales.