Meny
TeamViewer
Corona og Logos-testing
Nødvendig og anbefalt utstyr

Logos kan kjøres på Windows 7, 8 og 10. Skjermstørrelsen må ikke være mindre enn 15,6 tommer. Programmet krever en diskplass på 200 MB. Logos benytter seg av Word. Elev må benytte et headset. Instruktør benytter ikke headset.

Anbefalte headset er Sannheiser PC 8 USB og Jabra Evolve 20 MS Stereo.

Programvaren

Siste versjon av Logos heter 6.3.4 og ble lagt ut våren 2020.

Vennligst oppgrader til denne versjonen, noe som blant annet gjør det smidigere for deg å gå over til å bruke online-versjonen av Logos, når denne blir lansert.

Du kan oppgradere til siste versjon ved å laste ned filene fra vår hjemmeside. Der finner du også en installasjonsveiledning.

Ta gjerne backup av elevdata før oppgradering, men den oppgraderte versjonen henter automatisk inn elevdata fra tidligere versjon av Logos.

Lisensen

En lisens kan benyttes av én person på én PC.

Når en lisens aktiveres, får Logometrica beskjed om bruker-ID i Windows og PC-ens maskinnavn.

Ny lisens kan benyttes straks den er bestilt. Det faktureres med 30 dagers forfall. Hvis faktura ikke betales ved forfall, deaktiveres lisensen. Lisensen aktiveres automatisk når betaling er mottatt.

Abonnement på en lisens betales forskuddsvis for en tolvmånedersperiode. Abonnement sies opp skriftlig og en oppsigelse gjelder fra neste tolvmåneders periode. Eventuelle prisjusteringer bekjentgjøres på våre nettsider 1. januar.

Kontakt oss for fristilling av lisens hvis du får ny PC. Send epost med kundenavn eller navn på arbeidsgiver og din bruker-ID i Windows til logometrica@logometrica.no, eller ring oss mellom 8.00 og 15.30 på 51 77 80 45.

"Kundeopplysninger er ikke funnet ..."

Sjekk at kundenavn og kundenøkkel er skrevet riktig hvis du ved aktivering av Logos får meldingen "Deres kundeopplysninger er ikke funnet i vår database".

Du finner kundenavn og kundenøkkel ved å logge inn på Logos Profil på vår hjemmeside. Brukernavn og passord er oppgitt i en epost du fikk fra oss da du bestile lisensen. Om du ikke har eposten, kontakt Logometrica. Oppgi navn på ditt arbeidssted.

Mangel på ledig lisens kan skyldes at faktura ikke er betalt. Lisensen aktiveres når betaling registreres.

Hvis du ønsker å flytte en lisens til en ny PC, må Logometrica frigjøre lisensen på din gamle PC. Send epost til logometrica@logometrica.no eller ring oss mellom 8.00 og 15.30 på 51 77 80 45. Informér om kundenavn eller arbeidsgiver. Oppgi bruker-ID i Windows og maskinnavn hvis abonnementet gjelder flere lisenser.

"Det er ikke noen ledig lisens"

For at du skal kunne aktivere Logos, må du ha en betalt og ledig lisens. Logg deg inn på Logos Profil på vår hjemmeside og sjekk ditt abonnement. Hvis du ikke er vår kontaktperson på abonnementet, kontakt kontaktpersonen, som kan logge seg inn på Logos Profil.

Hvis du tidligere har brukt en lisens på en annen PC, kontakt oss for fristilling av lisens. Send epost til logometrica@logometrica.no eller ring oss mellom 8.00 og 15.30 på 51 77 80 45. Informér om ditt abonnements kundenavn eller din arbeidsgiver og din bruker-ID i Windows.

Kalibrering av mikrofon

Ikke bruk innebygd mikrofon og høyttaler. Eleven må ha headset. Testleder skal ikke benytte headset. Testleder følger testens progresjon ved å bruke noteringshefte og ved å høre lyd fra elevens headset.

Se "Nødvendig og anbefalt utstyr" for anbefalt headset.

Hvis headset ble koblet til etter at Logos var åpnet, må Logos avsluttes og åpnes igjen. Sjekk at eventuell knapp på headset for lyd inn og ut er på.

Noen ganger må funksjoner som automatisk er aktivert manuelt deaktiveres.

- Velg Kalibrer lyd, velg Egenskaper og velg Innspilling. Klikk på mikrofon og velg Egendefinert. Deaktiver AGC.

Ved bruk av Sennheiser PC 8 USD skal AGC være aktivert.

- Velg Kalibrer lyd, velg Egenskaper og velg Innspilling. Klikk på mikrofon og velg Avansert. Deaktiver "Enable audio enhancement".

- Velg Kalibrer lyd, velg Egenskaper og velg Kommunikasjon. Kryss av "Ikke gjør noe".

Sjekk at volum og forsterker er stilt riktig:

- Velg Kalibrer lyd, velg Egenskaper, velg Innspilling, klikk på mikrofon, Velg Nivå og sjekk volum.

- Juster volumet i kalibreringsvinduet. Når du sier "ett, to, tre" etter at du har klikket på Start, skal du få tre grønne søyler som går klart gjennom den horisontale røde linjen.

- I kalibreringsvinduet ses bakgrunnsstøy som et lavt, grønt "teppe". Løft den røde horisontale triggerlinjen slik at den ligger over bakgrunnsstøyen.

Du kan se hvordan mikrofonen registrerte lyd på siste testoppgave ved samtidig å holde nede Windows- og r-knappen. Skriv "%appdata%\Logos\Calibration\last_test.png". Trykk OK.

Send epost til logometrica@logometrica.no eller ring oss mellom 8.00 og 15.30 for teknisk support.

"Mikrofonen registrerte bakgrunnsstøy"

Mikrofonen registrerer bakgrunnsstøy og får ikke målt reaksjonstiden. Les om kalibrering av mikrofon.

"Mikrofonen registrerte ikke lyd"

Mikrofonen fungerer ikke eller den har for lavt volum. Les om Kalibrering av mikrofon.

Riktig skjermoppløsning

Knappene Gjenta senere, Start og Lukk vises ikke på skjermen hvis skjermoppløsningen er feil.

I Windows10 er standardinnstillingen 150%, som er for høyt.

Du endrer skjerminnstilling på følgende måte:

Lukk Logos og høyreklikk når du peker på tom Windows-skjerm. Velg skjerminnstillinger, gå til Skala og oppsett og velg 100% eller maksimalt 125% som størrelse på tekst, apper og andre elementer.

"Det har oppstått en alvorlig feil"

Meldingen, som ikke er så alvorlig, skyldes at Logos ikke finner et headset. Avslutt Logos, plugg et headset i PC-en og åpne Logos på nytt.

Feilmelding ved forhåndsvisning

Meldingen skyldes at det ikke er valgt skriver til PC-en.

Glemt brukernavn eller passord

Når Logos åpnes første gang, er både brukernavn og passord "sys". Brukernavn og passord kan endres når du er i Logos. Logometrica får ikke beskjed om nytt brukernavn og passord.

Hvis du har glemt brukernavn eller passord, må du nullstille Logos slik at brukernavn og passord igjen blir sys. Vær observant på at selv om nullstilling gjør at Logos er tom for elevdata. Du har kun elevdata hvis du har tatt backup.

Du nullstiller Logos på følgende måte: Hold samtidig nede Windows-tasten og r-tasten. Skriv "%appdata%/Logos" i det lille vinduet. Pek på fil ved navn Logos av type SQL i det store vinduet. Høyreklikk og velg Slett. Lukk vinduet. Åpne Logos. Bruk "sys" som brukernavn og passord. Aktiver Logos med ditt kundenavn og din kundenøkkel.

Du finner kundenavn og kundenøkkel ved å logge inn på Logos Profil på Logometricas hjemmeside. Innloggingsinformasjon er oppgitt i epost fra oss da lisens ble bestilt. Om du ikke har eposten, får du opplysningene ved å kontakte Logometrica. Send epost til logometrica@logometrica.no eller ring oss mellom 8.00 og 15.30 på 51 77 80 45.

Backup av elevdata

For å sikre at du har elevdata, bør du jevnlig tas backup av testresultatene. Hvis du tar backup til en minnepinne, har du elevdataene selv om PC-en din skulle bli slettet.

Stikk en minnepinne i PC-en. Gå til Fil i menyen og velg Eksporter testresultater. Velg Eksporter testresultatene fra alle elevene. Finn navnet på minnepinnen i kolonnen til venstre. Klikk på dette navnet. Skriv Backup og dato som Filnavn. Trykk Lagre.

Elevdataene ligger nå lagret på minnepinnen. (Hvis du åpner filen, gir ikke innholdet noe mening. Slik skal det være.) Når filen importeres til Logos, har du tilgang til lagrede elevdata.

Hvis du får ny PC og har lastet ned Logos, kan du importere elevdata fra minnepinnen. Gå til Fil i menyen og velg Importer testresultater. Let i kolonnen til venstre etter navnet på minnepinnen. Trykk på dette navnet. Finn filen som heter Backup og dato. Klikk en gang på denne. Velg Åpne. Nå ligger testresultatene i Logos.

Administrasjonsrettigheter

Det kreves administratorrettigheter ved installasjon av Logos. Hvis du ikke har rettighetene, kan de gis deg midlertidig av dem som har rettighetene. Hvis ikke, må en persone med slike rettigheter installere Logos på din maskin.

Personopplysningsloven

Logos er en klientapplikasjon som installeres lokalt på brukernes PC. Data hentes inn og lagres lokalt. Logometrica drifter ikke klientapplikasjonene. 

Testrapportene som genereres av Logos håndteres som vanlige dokumenter. Brukeren bestemmer hvor dokumentene skal lagres. Dokumentkontroll og arkivering er underlagt lokale retningslinjer.