Meny
Tilbake
Finner ikke knapper til å gå videre

Knappene Gjenta senere, Start og Lukk vises ikke i skjermbildet hvis teksten er skalert for høyt. Lukk Logos og høyreklikk når du peker på tom Windows-skjerm. Velg skjerminnstillinger, gå til Skala og oppsett og velg 100% som størrelse på tekst, apper og andre elementer. 

Webinar om kalibrering av lyd

På dette webinaret forklarer vi hvordan du stiller lyd og justerer kalibreringsvinduet. 

Personopplysningsloven

Logos er en klientapplikasjon som installeres lokalt på brukernes PC. Data hentes inn og lagres lokalt. Logometrica drifter ikke klientapplikasjonene. Testrapportene som genereres av Logos håndteres som vanlige dokumenter. Brukeren bestemmer hvor dokumentene skal lagres. Dokumentkontroll og arkivering er underlagt lokale retningslinjer.

Administrasjonsrettigheter

Det kreves administratorrettigheter ved installasjon av Logos. Hvis du ikke har rettighetene, kan de gis deg midlertidig av dem som har rettighetene. 

Aktivering av abonnement

Sjekk at kundenavn og kundenøkkel er skrevet riktig hvis du ved aktivering av abonnement får meldingen "Deres kundeopplysninger er ikke funnet i vår database". Du finner kundenavn og kundenøkkel ved å logge inn på Profil på Logometricas hjemmeside. Innloggingsinformasjon er oppgitt i kundebrevet. Om du ikke har dette, kan du får opplysningene ved å kontakte Logometrica. Mangel på ledig lisens kan skyldes at faktura ikke er betalt. Hvis du ønsker å flytte en lisens til en ny PC, må Logometrica frigjøre lisensen på din gamle PC. Informér Logometrica om kundenavn. Oppgi brukerid og maskin navn hvis abonnementet gjelder flere lisenser.   

Lyd og kalibrering av lyd

Vi anbefaler at eleven og kun eleven har et headset. Ikke bruk innebygd mikrofon og høyttaler. Du bruker noteringshefte og hører når det er lyd i elevens headset. 

Hvis headset ble koblet til etter at Logos var åpnet, må Logos avsluttes og åpnes igjen. Sjekk  også at knapper for lyd inn og ut på headset er på.   

Hvis du hører pling når du klikker Stopp eller Bekreft lyd, har ikke svaret blir registrert. Du får melding om dette i en dialogboks. Velg Kalibrer lyd i Fil i Logos og sjekk at volum og forsterker er stilt riktig. Velg Egenskaper, velg Innspilling, klikk på hodetelefonmikrofonen, klikk på Nivå og sjekk volum. Juster på volum og forsterker i kalibreringsvinduet i Logos. Når du sier "ett, to, tre" skal du få tre grønne søyler som går klart gjennom den horisontale røde linjen.  

Du kan se hvordan lyd ble registrert etter at et svar fra eleven ble avgitt ved å holde nede Windows- og r-knappen. Skriv %appdata%\Logos\Calibration\last_test.png. Trykk OK. Se her.

På noen oppgaver kan en dialogboks gi beskjed om å vente med å svare inntil skjermen viser en grønn sirkel. Det kan være eleven som svarer for raskt. Det kan også være at mikrofonen fanger opp bakgrunnsstøy. Klikk da Fil og Kalibrer lyd og løft den røde horisontale linjen i kalibreringsvinduet. 

Du kan se et Webinar om lyd og kalibrering herRing Logometrica mellom 8. og 15.30 for teknisk support hvis ikke informasjonen på våre hjemmesider løser ditt problem. 

Minske skjermbilde

Høyreklikk når du peker på en tom skjerm i Wondows. Velg Skjerminnstillinger. Gå til Skala og oppsett og velg 100% på størrelse på tekst, apper og andre elementer. 

Feil ved lesing av databasen

Du får "Feil ved lesing av databasen" hvis SQL server compaq edition ikke er installert. Installer Logos på nytt fra Logometricas hjemmeside. 

Reaksjonstiden registrerer ikke

Det står "Ikke registrert" i rapporter hvis Logos ikke klarer å måle tid brukt på oppgave. Det kan skyldes at lydinnstillingene ikke er satt opp riktig. Les om lyd og kalibrering av lyd. Det kan også skyldes at eleven har avgitt svar før Logos begynte å måle reaksjonstiden. Gjør deltesten på nytt, les veiledningen til deltestene, og pass på at eleven ikke svarer for raskt.  

Feilmelding Bad device-lyd

Logos avsluttes ikke hvis ikke programmet finner headsetet. Sett headset i PC-en og avslutt. 

Feilmelding ved forhåndsvisning av testprotokoller

Feilmeldingen kommer hvis det ikke er valgt skriver til PC-en. Velg skriver.  

Anbefalt utstyr

Logos kan kjøres på Windows 7, 8 og 10.  Programmet krever en diskplass på 200 MB. Headset er mest funksjonelt, men du kan også benytte eventuell innebygd mikrofon og høytaler. Anbefalte headset er Microsoft LifeChat LX-300 og Logitech H340 PC Headset 

TeamViewer