Meny
TeamViewer
Corona og Logos-testing
Lisens, programvare, nødvendig og anbefalt utstyr

En lisens til Windowsversjonen er for én person på én PC. En lisens kan fristilles hvis en bruker skal slutte å benytte Logos. Gi beskjed om kundenavn og bruker-ID til logometrica@logometrica.no

Siste versjon av Logos heter 6.3.4 og ble lagt ut våren 2020. Du kan oppgradere til siste versjon ved å laste ned filene fra vår hjemmeside. Der finner du også en installasjonsveiledning.

Det kan kreves administratorrettigheter ved installasjon av Logos. Hvis du ikke har disse, må en person med administrasjonsrettigheter installere Windowsversjonen av Logos på din maskin.

Windowsversjonen kan kjøres på Windows 7, 8 og 10. Skjermstørrelsen må ikke være mindre enn 13 tommer. Programmet krever en diskplass på 200 MB. Logos benytter seg av Word. Eleven må benytte et headset. Vi anbefaler Sannheiser PC 8 USB og Jabra Evolve 20 MS Stereo.

Knappene Gjenta senere, Start og Lukk vises ikke hvis skjerminnstillingen er feil. I Windows10 er standard størrelse på tekst og apper 150%. Det er for høyt. Lukk Logos og høyreklikk når du peker på en tom Windows-skjerm. Velg skjerminnstillinger, gå til Skala og oppsett og velg 125% som størrelse på tekst, apper og andre elementer.

Kalibrering av mikrofon og feilmeldinger

Eleven må ha headset. Testleder skal ikke benytte headset. Testleder følger testens progresjon ved å bruke noteringshefte og ved å høre lyd fra elevens headset.

Hvis headset ble koblet til etter at Logos var åpnet, må Logos avsluttes og åpnes igjen. Sjekk at eventuell knapp på headset for lyd inn og ut er på.

Du får beskjed hvis mikrofonen ikke fungerer som den skal.

Sjekk at volum og forsterker er stilt riktig:

- Velg Kalibrer lyd, velg Egenskaper, velg Innspilling, klikk på mikrofon, Velg Nivå og sjekk volum.

- Juster volumet i kalibreringsvinduet. Når du sier "ett, to, tre" etter at du har klikket på Start, skal du få tre grønne søyler som går klart gjennom den horisontale røde linjen.

- I kalibreringsvinduet ses bakgrunnsstøy som et lavt, grønt "teppe". Løft den røde horisontale triggerlinjen slik at den ligger over bakgrunnsstøyen.

Feilmelding ved forhåndsvisning av rapporter skyldes at det ikke er valgt skriver til PC-en.

Du får meldingen "Det har oppstått en alvorlig feil" hvis Logos ikke finner et headset. Avslutt Logos, plugg et headset i PC-en og åpne Logos på nytt.

Send epost til logometrica@logometrica.no eller ring oss mellom 8.00 og 15.30 for teknisk support.

Backup av elevdata

For å sikre at du har elevdata på Windowsversjonen, bør du jevnlig tas backup av testresultatene. Hvis du tar backup til en minnepinne, har du elevdataene selv om PC-en din skulle bli slettet.

Stikk en minnepinne i PC-en. Gå til Fil i menyen og velg Eksporter testresultater. Velg Eksporter testresultatene fra alle elevene. Finn navnet på minnepinnen i kolonnen til venstre. Klikk på dette navnet. Skriv Backup og dato som Filnavn. Trykk Lagre.

Elevdataene ligger nå lagret på minnepinnen. Når filen importeres til Logos, har du tilgang til lagrede elevdata.

Hvis du får ny PC og har lastet ned Logos, kan du importere elevdata fra minnepinnen. Gå til Fil i menyen og velg Importer testresultater. Let i kolonnen til venstre etter navnet på minnepinnen. Trykk på dette navnet. Finn filen som heter Backup og dato. Klikk en gang på denne. Velg Åpne. Nå ligger testresultatene i Logos.

Glemt brukernavn eller passord

Når Windowsversjonen åpnes første gang, er både brukernavn og passord "sys". Brukernavn og passord kan endres når du er i Logos. Logometrica får ikke beskjed om nytt brukernavn og passord.

Hvis du har glemt brukernavn eller passord, må du nullstille Logos slik at brukernavn og passord igjen blir "sys". Vær observant på at selv om nullstilling gjør at Logos er tom for elevdata.

Du nullstiller Logos på følgende måte: Hold samtidig nede Windows-tasten og r-tasten. Skriv "%appdata%/Logos" i det lille vinduet. Pek på fil ved navn Logos av type SQL i det store vinduet. Høyreklikk og velg Slett. Lukk vinduet. Åpne Logos. Bruk "sys" som brukernavn og passord. Aktiver Logos med ditt kundenavn og din kundenøkkel.

Du finner kundenavn og kundenøkkel ved å logge inn på Mine lisenser. Innloggingsinformasjon er oppgitt i epost fra oss da lisens ble bestilt. Om du ikke har eposten, får du opplysningene ved å kontakte Logometrica. Send epost til logometrica@logometrica.no eller ring oss mellom 8.00 og 15.30 på +47 51 77 80 45.

Personopplysningsloven

Windowsversjonen av Logos installeres lokalt på brukernes PC. Data hentes inn og lagres lokalt. Logometrica drifter ikke klientapplikasjonene.

Testrapportene som genereres av Logos håndteres som vanlige dokumenter. Brukeren bestemmer hvor dokumentene skal lagres. Dokumentkontroll og arkivering er underlagt lokale retningslinjer.