Meny
Tilbake

Leseflyten refererer til hvor mange ord eleven leser korrekt pr. minutt. Eleven skal lese høyt en tekst som vises på dataskjermen.

Teksten utgjør en fortelling, og den består av fem tekstavsnitt. Ett tekstavsnitt om gangen presenteres på dataskjermen. Læreren registrerer avkodingsfeil ved å trykke på høyre musetast, og lesetida registreres fra teksten presenteres på skjermen til eleven har lest det siste ordet i tekstavsnittet og trykket på m-tasten. Leseflyten refererer til antall korrekt leste ord pr. minutt.

God leseflyt er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for god leseforståelse. Etter hvert tekstavsnitt får eleven opplest tre spørsmål gjennom høretelefonen, og svaret på disse danner grunnlag for vurderingen av leseforståelsen. Elevens leseforståelse kartlegges ved at spørsmålene knyttes an til det leste tekstavsnittet. Dermed stilles det ikke så store krav til korttidsminnet. Videre er spørsmålene formulert på en slik måte at de fanger opp ulike sider ved forståelsesprosessen. Testen inneholder i alt 15 spørsmål.