Meny
Tilbake

Teksten består av en øvingsoppgave samt fire tekstavsnitt. Ett og ett tekstavsnitt om gangen presenteres på dataskjermen. Læreren registrerer avkodingsfeil ved å trykke på høyre musetast. Lesetida registreres fra teksten presenteres på skjermen til eleven har lest det siste ordet i tekstavsnittet og trykket på m-tasten. Leseflyten refererer til antall korrekt leste ord pr. minutt.

Etter hvert tekstavsnitt får eleven opplest fem spørsmål gjennom høretelefonen, og svaret på disse danner grunnlag for skåringen av leseforståelsen.