Meny
Tilbake

På dataskjermen kommer det til syne flere rekker med tall. Fem tall presenteres 9 ganger i tilfeldig rekkefølge. Elevens oppgave er å navngi alle tallene så hurtig som mulig. Tiden måles fra tallene presenteres på dataskjermen, til eleven har navngitt alle tallene og har trykt på m-tasten.

På forhånd har en kontrollert at eleven kan navnene på tallene. Det er mulig for testleder å føre inn under ”Merknader” dersom eleven har feillesinger. Dette må en da ta hensyn til ved vurderingen av resultatene. Tiden som eleven trenger for å navngi alle tallene, registreres.