Meny
Tilbake

Bare konsonantbokstaver benyttes. I halvparten av tilfellene er bokstavrekkene identiske, i de andre tilfellene avviker de fra hverandre ved at en bokstav (den første, den mellomste eller den siste) er forskjellig.

Eleven skal selv trykke på tastaturet for å angi om bokstavrekkene er like eller forskjellige. Sikker visuell analyse er en viktig forutsetning for korrekt ortografisk avkoding. Siden det bare er to valgmuligheter, er det alltid 50% sjanse for å skåre korrekt. Under tolkning av resultatene må en ta hensyn til den høye gjetningsfaktoren. Reaksjonstiden er R1.