Meny
Tilbake

Eleven skal selv trykke på tastaturet for å angi om bokstavrekkene er like eller forskjellige.

Sikker auditiv diskriminasjonsevne er en viktig forutsetning for å lykkes i oppgaver som kartlegger fonologiske ferdigheter. Siden det bare er to valgmuligheter, er det alltid 50% sjanse for å skåre korrekt. Under tolkning av resultatene må en ta hensyn til den høye gjetningsfaktoren. Reaksjonstiden er R1.