Meny
Tilbake

På dataskjermen kommer det til syne fem bilder av kjente gjenstander. I alt er det 40 bilder, men det er bare de samme fem gjenstandene som blir presentert flere ganger i tilfeldig rekkefølge. Elevens oppgave er å navngi alle gjenstandene så hurtig som mulig. Tiden måles fra bildene presenteres på dataskjermen til siste bildet er navngitt. Eleven trykker da hurtig på m-tasten. Resultatet er tiden eleven behøver for å navngi gjenstandene.