Meny
Tilbake

For å kunne lykkes i dette, må eleven ha et godt utviklet begrepsapparat. Deltest 15 kartlegger begrepsforståelsen. Eleven får opplest via høretelefon ett ord om gangen, og deretter skal han/hun si hva ordet betyr. Svarene blir skåret i henhold til de retningslinjene som er gitt i Brukerveiledningen. Reaksjonstiden måles ikke.