Meny
Tilbake

Testleder trykker én gang på høyre musetast for å bekrefte at svaret er korrekt. Er svaret feil, trykkes det to ganger. Dersom testlederen ønsker å oppheve en feilregistrering, trykker han/hun en gang til på høyre musetast.
Dersom eleven har 4 påfølgende feil, bør testingen avsluttes. I ”Detaljert rapport” vil ikke-besvarte oppgaver bli registrert som feil. På denne deltesten kan en foreta beregning av elevens resultater selv om alle testoppgaver ikke er besvart. Antall korrekte svar danner grunnlag for utregningen av prosentilverdien. Testleder skårer elevens svar som korrekt eller galt.