Meny
Tilbake

Teksten og spørsmålene er konstruert på samme måte som i deltest 1, noe som gjør det mulig å foreta sammenligninger mellom ferdigheter i lese- og lytteforståelse.

Under testingen får eleven opplest via høretelefonen en fortelling som består av fem tekstavsnitt. Etter hvert avsnitt presenteres tre spørsmål som eleven skal besvare. Testen inneholder i alt 15 spørsmål.