Meny
Tilbake

Eleven får presentert en rekke ord på dataskjermen - ett ord om gangen.

Ordene står inntil fem sekunder på skjermen. Oppgaven for eleven er å lese ordene så hurtig og korrekt som mulig.
Ordene varierer med hensyn til tre dimensjoner: Lengde, frekvens og kompleksitet, og de presenteres i tilfeldig rekkefølge. Dette gjør det mulig for testlederen å analysere hvilke dimensjoner ved ordet som påvirker avkodingsferdigheten. Også feilanalysen bidrar med nyttige informasjoner ved tolkningen av avkodingsvanskene. Disse informasjonene er viktige ved vurderingen av strategibruken og strategiferdigheten (se kap. 15). Reaksjonstiden er R2.