Meny
Tilbake

Ordene står inntil fem sekunder på skjermen. Oppgaven for eleven er å lese ordene så hurtig og korrekt som mulig.
Ordene varierer med hensyn til tre dimensjoner: Lengde, frekvens og kompleksitet, og de presenteres i tilfeldig rekkefølge på dataskjermen. Dette gjør det mulig for testlederen å analysere hvilke dimensjoner ved ordet som påvirker avkodingsferdigheten. Også feilanalysen bidrar med nyttige informasjoner ved tolkningen av avkodingsvanskene. Disse informasjonene er viktige ved vurderingen av strategibruken og strategiferdigheten. Antall korrekte ord i prosent og reaksjonstid R2 (medianen) kartlegges.