Meny
Tilbake

En har prøvd å velge ikke-lydrette ord, det vil si ord som ikke uttales i samsvar med konvensjonelle regler for grafem-fonem-korrespondansen. Slike ord er vanskelige å avkode korrekt ved hjelp av den fonologiske strategien. Dessuten presenteres ordene med svært kort stimulitid (200 msek.), noe som ytterligere begrenser muligheten til å oppnå et godt resultat ved anvendelse av den fonologiske avkodingsstrategien. Reaksjonstiden er R2.