Meny
Tilbake

Ordene står inntil fem sekunder på skjermen. Oppgaven for eleven er å lese ordene så hurtig og korrekt som mulig.

En har prøvd å velge ord som er ikke-lydrette, det vil si ord som ikke uttales i samsvar med konvensjonelle regler for grafem-fonem-korrespondansen. Slike ord er vanskelige å avkode korrekt ved hjelp av den fonologiske strategien.

Dessuten presenteres ordene med svært kort stimulitid (200 msek.), noe som ytterligere begrenser muligheten til å oppnå et godt resultat ved anvendelse av den fonologiske avkodingsstrategien. Et godt resultat på deltest 5 viser at eleven mestrer den ortografiske avkodingsstrategien. Antall korrekte ord i prosent og reaksjonstid R2 (medianen) kartlegges.