Meny
Tilbake

Dette er en test som ofte benyttes ved kartlegging av fonemisk bevissthet. Gjennom høretelefonen presenteres ett ord, og elevens oppgave er å finne hvilket ord som blir igjen dersom en bestemt lyd (fonem) tas bort. Et eksempel: Ordet ”sag” oppleses og eleven skal si hvilket ord han/hun får dersom lyden /g/ tas bort. Korrekt svar bli da ”sa”. Antall korrekte svar i prosent og reaksjonstid R1 (medianen) kartlegges.