Meny
Tilbake

Mellom hvert tall er det et bestemt tidsintervall (½ sek.), og oppgaven er å gjengi høyt tallene i korrekt rekkefølge. Antall tall øker gradvis, og dermed stilles eleven overfor mer og mer krevende oppgaver. For å oppnå korrekt svar, må alle oppleste tall gjengis i riktig rekkefølge. Bare prosent korrekte svar blir registrert.