Meny
Tilbake

For eksempel er bokstavkombinasjonen /skj/ et grafem, og det er viktig for eleven å kjenne til hvilken språklyd dette grafemet er forbundet med. Denne testen kartlegger elevens ferdighet til å si hvilken lyd som korresponderer med oppgitt grafem. Både enkeltbokstaver og bokstavsekvenser benyttes i testen. Grafemene står inntil to sekunder på skjermen. Deltesten inneholder 25 oppgaver, og reaksjonstiden er R1.