Meny
Tilbake

Fonemene presenteres med et tidsintervall på 1/2 sekund mellom hver språklyd, og antall lyder øker underveis under testingen. Vanskegraden i testen vil avhenge av hvor mange språklyder som skal sammenbindes. Reaksjonstiden er R2.