Meny
Tilbake

På skjermen presenteres to stimuli - ett ord og ett homofont nonord.

Homofone nonord uttales likt med virkelige ord. I hver oppgave skal eleven finne fram til det virkelige ordet. Skal han/hun lykkes med dette, kreves det god ortografisk kunnskap.

Dersom eleven anvender den fonologiske strategien under avkodingsprosessen, vil oppgaven ikke kunne løses, siden begge stimuliene uttales likt. Korrekt svar avhenger av godt spesifiserte ortografiske kunnskaper.

Eleven avgir svar ved å trykke på en av to taster på tastaturet, alt etter hvilket svaralternativ som er korrekt. Siden det bare er to valgmuligheter, er det alltid 50% sjanse for å skåre korrekt. Under tolkning av resultatene må en ta hensyn til den høye gjetningsfaktoren. Prosent korrekte svar og reaksjonstid R1 (medianen) blir registrert.