Meny
Tilbake

God fonemisk bevissthet kan tilegnes før elevene begynner på skolen, og før de har lært bokstavnavnene. Et hovedkjennetegn ved fonemisk bevissthet er evnen til å kunne finne fram til hvilke enkeltlyder (fonemer) ordet består av. Denne testen inneholder to oppgavetyper: (1) Å finne første lyd i oppleste ord og (2) å oppgi alle fonemene i oppleste ord. Reaksjonstiden er R2.