Meny
Tilbake
Enkel tiltaksrapport


Logos foreslår tiltak for deltester/ferdigheter elever viser vansker med. Tiltakene genereres automatisk dersom resultatet er under 30 på en av de tre hovedpersentilene: Persentilet for korrekthet, persentilet for tidsbruk eller effektivitetspersentilet. Dette er også årsaken til at det noen ganger kan se ut som om det ikke er samsvar mellom Profilrapport og Enkel tiltaksrapport i Logos. Årsaken er altså at Enkel tiltaksrapport inkluderer alle de tre hovedpersentilene, mens Profilrapport kun gjengir effektivitetspersentilet.

Tiltaksrapport_norsk.jpg#asset:1403

Fyldig tiltaksrapport


I den fyldige tiltaksrapporten får du en oversikt over ulike tiltak i «prosaform». Her vises derfor ikke bare til metoder, men også til teori som underbygger nytten av metoden og du får referanser til aktuell litteratur. Avslutningsvis får du også en drøfting av nødvendigheten av ulike organisatoriske hensyn, samarbeidet med foresatte, utfordringer ved tospråklighet osv. For øvrig genereres tiltakene for delferdigheter med skåre under persentil 30, akkurat som ved Enkel tiltaksrapport.

fyldig_tiltaksrapport_norsk.jpg#asset:14