Meny
Torleiv Høien

Høien, T. og Lundberg, I. (2012) Dysleksi: Fra teori til praksis. 5. utg. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Høien-Tengesdal, I. & Høien, T. (2012). The Reading Efficiency Model: And extension of the Componential Model of Reading. Journal of Learning Disabillities, 45, 467-479.

Høien, T. (2008) Dysleksi: Definisjon, årsaksfaktorer, diagnostisering og pedagogiske tiltak. I Lesevansker og livsvansker - om dysleksi og psykisk helse. Stavanger: Hertervig Akademisk.

Ingjerd Høien-Tengesdal

Høien-Tengesdal, I. & Høien, T. (2012). The Reading Efficiency Model: And extension of the Componential Model of Reading. Journal of Learning Disabillities, 45, 467-479.

Høien-Tengesdal, I. & Tønnessen, F. E. (2011). The Relationship between phonological skills and word decoding. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 93-103.

Høien-Tengesdal, I. (2010). Is the Simple View of Reading too Simple? Scandinavian Journal of Educational Research, 54,451-469.