Meny
Tilbake

1-10 kr. 30,- per stk.

11 eller flere kr. 25,- per stk.

Bestill her

Skole, PPT, kompetansesenter, høgskole e.l

av Stiftelsen Dysleksiforsking

Målgruppen for heftet er først og fremst foreldre til førskolebarn. Heftet gir mange råd om høytlesing og språklige aktiviteter. Dette er aktiviteter som alle barn vil ha nytte av, men som er spesielt viktige dersom lesevansker forekommer i familien.