Meny
Tilbake

Pris: kr. 1300,- eks.mva
(Kommunen får refundert momsutgiftene)

Finnes i både nynorsk-
og bokmålsversjon.
Skriv ønsket språkversjon
i kommentarfeltet i bestillings-skjemaet.

Bestill her

Skole, PPT, kompetansesenter, høgskole e.l

I løpet av høsten 2007 er det foretatt en ny normering av Ordkjedetesten. Denne gangen er testen normert for elever på tinn 3-10 og voksne, både på bokmål og nynorsk. I forbindelse med den nye versjonen, er det utarbeidet et nytt instruksjonshefte med nye tabeller, grafer og med oppdatert litteraturhenvisninger.

Over 400 personer har inngått i voksengruppen. Dette gir et godt utgangspunkt for klassifiseringen av leseferdigheten i de ulike stanine-gruppene. Ordkjedetesten er en god screeningstest. De som skårer dårlig på denne testen, bør utredes videre med en diagnostisk test, for eksempel Logos.


Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. Testen er standardisert for elever på trinn 3-10, samt videregående skole og voksne. Testen er en screeningsprøve, men den ”fanger opp” de elever som har vansker med ordavkodingen. Testen er lett å bruke, og det tar bare ca. 10 minutter å gjennomføre hele testen.

Testen består av et instruksjonshefte og kopieringsoriginaler. Skoler som kjøper testen, kan fritt kopiere opp elevarkene, men det er ikke tillatt å kopiere håndboka. Ordkjedetesten finnes både på bokmål og nynorsk.