Meny
Tilbake

Pris: kr. 1400,- eks.mva

(Kommunen får refundert momsutgiftene).

Finnes i både nynorsk-
og bokmålsversjon.
Skriv ønsket språkversjon
i kommentarfeltet i bestillings-skjemaet.

Bestill her

Skole, PPT, kompetansesenter, høgskole e.l

Prøven er utviklet under ledelse av professor Torleiv Høien, og den finnes både på bokmål og nynorsk.

Setningsleseprøven (S-40) er standardisert på et representativt utvalg elever på trinn 4-10. Dette gir mulighet til å benytte prøven ved kartlegging av elevens leseferdighet over tid. Prøven ble standardisert våren 2008.

Setningsleseprøven (S-40) er en gruppeprøve. Prøven kan også benyttes individuelt på eldre elever med lesevansker. Elevene får bruke 5 minutter til å besvare oppgavene. Totalt sett vil det ta ca. 10 minutter å gjennomføre prøven dersom en også regner med tiden som går med til instruksjonen.

Setningsleseprøven (S-40) inneholder instruksjonshefte og kopieringsoriginal av elevheftet. Instruksjonsheftet gir opplysninger om hvordan prøven skal brukes og inneholder tabeller som viser hvordan elevens poengskåre omgjøres til stanineskåre.