Meny
Tilbake

Pris: kr. 1400,- eks.mva

(Kommunen får refundert momsutgiftene).

Finnes i både nynorsk-
og bokmålsversjon.
Skriv ønsket språkversjon
i kommentarfeltet i bestillings-skjemaet.

Bestill her

Skole, PPT, kompetansesenter, høgskole e.l

Setningsleseprøven finnes i to utgaver:

Setningsleseprøven (2008): Standardisert for trinnene 4-10

Setningsleseprøven (2017): Standardisert for trinnene 3-7

I tilknytning til normeringen i 2017 ble tegningene i oppgaveheftet tegnet på nytt, samtidig som utvalgte ord og navn i tekstene ble justert og modernisert. Prøven skulle normeres for trinnene 3-10, men som følge av at en stor ungdomsskole trakk seg fra standardiseringen fikk vi ikke tilstrekkelig med elevdata til å gjøre pålitelige statistiske beregninger på ungdomstrinnene. Det er årsaken til at 2017-utgaven kun inneholder normer for barnetrinnet. Vi er imidlertid i gang med å innhente supplerende elevdata for ungdomstrinnet. 

Ved kjøp av S40 høsten 2018 vil ungdomsskoler automatisk få tilsendt 2008-versjonen, mens barneskoler vil få tilsendt 2017-versjonen. For skoler som dekker alle trinnene, sender vi begge utgavene.