Meny
Tilbake

Pris kr. 299,-

Bestill her

Skole, PPT, kompetansesenter, høgskole e.l

Forfatteren av boken, Kjersti K. Grøntvedt, er lektorutdannet med spesialpedagogikk som hovedfag. Hun har mange års erfaring med undervisning av minoritetsspråklige elever i grunnskolen. I regi av Kunnskapsdepartementet har hun ledet utviklingsprosjekter i skolen der tospråklige opplæringsmodeller har vært utviklet og utprøvd som en oppfølging av strategiplan Likeverdig opplæring i praksis! I sitt arbeid i Logometrica hadde Grøntvedt spesielt fokus på temaet kartlegging/diagnostisering av lesevansker hos minoritetsspråklige elever, før hun begynte som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PP- tjenesten.