Meny

Kr. 370,-

Boken retter søkelyset mot unge og voksne med lese- og skrivevansker.

Den belyser omfanget av problemet, gjennomgår ulike måter å kartlegge dem på og viser til rettigheter og tiltak som bidrar til at lese- og skrivesvake unge og voksne får hjelp.

Bokens målgruppe er lærere i videregående skole og voksenopplæring.

Bestillingsskjema

* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».