Meny

Kr. 370,-

Boken retter søkelyset mot unge og voksne med lese- og skrivevansker. Den belyser omfanget av problemet, gjennomgår ulike måter å kartlegge dem på og viser til rettigheter og tiltak som bidrar til at lese- og skrivesvake unge og voksne får hjelp. Bokens målgruppe er lærere i videregående skole og voksenopplæring. I tillegg vil saksbehandlere ved NAV-kontorene og personer med personalansvar i arbeidslivet finne boken interessant.

Bestill her

Skole, PPT, kompetansesenter, høgskole e.l