Meny
Tilbake

Ordinær pris: kr. 370,-

Bestill her

Skole, PPT, kompetansesenter, høgskole e.l

Boken retter søkelyset mot unge og voksne med ulike typer av lese- og skrivevansker. Den belyser omfanget av problemet, gjennomgår ulike måter å kartlegge slike vansker på, viser til rettigheter og presenterer tiltak som kan bidra til at lese- og skrivesvake unge og voksne får hjelp med sine vansker.

Bokens målgruppe er blant annet lærere i videregående skole og voksenopplæring. I tillegg tror vi at saksbehandlere ved NAV-kontorene og personer med personalansvar i arbeidslivet vil finne boken interessant.

Vårt håp er at boken også vil være til nytte for mange unge og voksne med svake lese- og skriveferdigheter og anbefales for alle som arbeider blant unge og voksne med lesevansker.