Meny

Alle som skal benytte Logos må sertifiseres av Logometrica.

Sertifiseringskurset er for spesialpedagoger, pedagoger som er ansatt i skolen, logopeder og psykologer.

Sertifiseringskurset er et nettkurs. Straks du har bestilt kurset, får du en e-post med en link til innlogging samt brukernavn og passord. Du har tilgang til kurset i 60 dager etter at det ble bestilt.

Du får forklart alt du trenger å vite om bruken av Logos. Ingjerd Høien Tengesdal foreleser i kapitler på 3-8 min. Samlet tar kurset 4 timer. Du kan se kapitlene så ofte du vil.

Kurset består av seks deler: 1) Presentasjon av oppgavesett og normer, 2) Kjennetegn på ulike stadier i leseutviklingen, 3) Høien og Lundberg sin ordavkodingsmodell, 4) Årsak til og kjennetegn på dysleksi, 5) Hvordan lese og forstå testprotokollene i Logos, 6) Gjennomgåelse av en utredningsrapport.

Parallelt med at du følger kurset må du lese håndboken til Logos. Den ligger til nedlasting når du er innlogget i Logos.

Etter kurset tester du en elev med leseutfordringer og skriver en sertifiseringsrapport. Ikke benytt oppgavesettet for 2. trinn.

Kursdeltakere bruker typisk to-fem arbeidsdager på rapporten. Et eksempel på en godkjent sertifiseringsrapport finner du under Dokumenter.

Du sender inn sertifiseringsrapporten, som består av utredningsrapport, testprotokoll, elevprofil, indikatorskjema og forside til sertifisering@logometrica.no.

Sertifiseringsrapporten skrives individuelt.

Det er ikke noen tidsfrist for innsending av sertifiseringsrapporten.

Rapporten må anonymiseres. Dette gjøres ved å redigere elevens navn i elevregisteret før rapporten genereres.

Behandlingstiden er inntil 4-6 uker fra rapporten er registrert mottatt. Når rapporten er godkjent, får du tilsendt et serifiseringsbevis. Rapporter som ikke godkjennes kan etter revidering vurderes på nytt.

Kurset koster kr. 3.250. Gebyr ved retting av revidert rapport er kr. 700.

Ditt arbeidssted må abonnere på en lisens til Logos for deg, dvs. at du må ha tilgang til din egen lisens til Logos, for at du skal kunne melde deg på sertifiseringskurset. Du kan ikke benytte en lisens til en kollega.