Meny

Alle som ønsker å benytte Logos må sertifiseres av Logometrica.

Sertifiseringskurset er for spesialpedagoger, pedagoger som er ansatt i skolen, logopeder og psykologer.

På kurset repeteres teori om lesing, lesevansker og dysleksi. Du lærer å bruke Logos til å kartlegge lesevansker og diagnostisere dysleksi.

Etter kurser tester du en elev med leseutfordringer og skriver en diagnostisk rapport. Ikke benytt oppgavesett for 2. trinn. Her er en godkjent rapport. Via posten sender du inn diagnostisk rapport sammen med detaljert testprotokoll, profil rapport, indikatorskjema og forside til rapport.

Rapporten må anonymiseres. Dette gjøres ved å redigere elevens navn i elevregisteret før rapporten genereres. Etter innsending redigeres navnet tilbake.

Hvis dere er to, og maksimalt to, som samarbeider om én rapport, legger hver av dere med en egen forside til rapporten.

Når rapporten er godkjent, får du tilsendt et sertifiseringsbevis.

Rapporter som ikke godkjennes kan etter revidering vurderes på nytt. Gebyr ved retting av revidert rapport er kr. 500.

Kursavgiften på et stedbundet kurs er kr. 3800. Den innbefatter lunsj, kaffe/te, kursmateriell og vurdering av sertifiseringsrapport. Nærmere informasjon sendes ut ca. 14 dager før kursdato.

Arbeidsstedet ditt må abonnere på Logos for at du skal kunne melde deg på kurset.