Meny

Med utgangspunkt i oppdatert forskning presenteres både utfordringer og forslag til løsninger på noen av de problemene en møter i tilknytning utredning og diagnostiering av dysleksi.

Logos fanger opp ulike typer lesevansker, men det kan være krevende å diskriminere mellom ulike årsaksfaktorer. Er det dysleksi, eller er leseutviklingen forsinket av andre årsaker? Mange har både dysleksi og språkvansker, eller dysleksi og ADHD. Hvordan bør en da går frem for å vurdere om lesevanskene er primære eller sekundære?

Med utgangspunkt i testresultatene i Logos drøfter vi hvordan ulike typer vansker kan påvirke leseferdighetene. Man må være sertifisert for å delta på kurset.

Kursholder er spesialpedagog Gudrun Tegnander.

Kursavgiften er kr. 3900,-. Kursavgift refunderes ikke ved avmelding senere enn 14 dager før kursdag.

Våren og høsten 2023 tilbyr vi følgende temakurs:

Alta: Dysleksi eller prosesseringsvansker? 25.08.23
Maks antall plasser: 30
Antall ledige plasser igjen: 16

Lesevansker kommer gjerne til uttrykk i form av lesefeil, lang lesetid og/eller vansker med leseforståelsen. I Logos tillegger vi derfor tidsbruken stor vekt i tolkingen. Men hvordan skille mellom generell langsom prosessering og lesevansker? Og kan en i det hele tatt skille mellom de to? Hva menes med generelle prosesseringsvansker og hvordan identifisere det?

Delta på dette spennende kurset og bli oppdatert på hva den nyeste forskingen sier om prosesseringsvansker, lesevansker og dysleksi.

Tidspunkt: 09.00 - 15.30

Kurssted: Thon Hotel, Alta. Tlf. 78 49 40 00

Kursavgift:
3900.-

Påmeldingsskjema

* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».
Kristiansand: Dysleksi eller prosesseringsvansker? 01.09.23
Maks antall plasser: 30
Antall ledige plasser igjen: 0

Lesevansker kommer gjerne til uttrykk i form av lesefeil, lang lesetid og/eller vansker med leseforståelsen. I Logos tillegger vi derfor tidsbruken stor vekt i tolkingen. Men hvordan skille mellom generell langsom prosessering og lesevansker? Og kan en i det hele tatt skille mellom de to? Hva menes med generelle prosesseringsvansker og hvordan identifisere det?

Delta på dette spennende kurset og bli oppdatert på hva den nyeste forskingen sier om prosesseringsvansker, lesevansker og dysleksi.

Tidspunkt: 09.00 - 15.30

Kurssted: Thon Partner Hotel, Kristiansand. Tlf. 47376137

Kursavgift:
3900,-

Kurset er fullbooket.

Bergen: Dysleksi eller prosesseringsvansker? 08.09.23
Maks antall plasser: 30
Antall ledige plasser igjen: 0

Lesevansker kommer gjerne til uttrykk i form av lesefeil, lang lesetid og/eller vansker med leseforståelsen. I Logos tillegger vi derfor tidsbruken stor vekt i tolkingen. Men hvordan skille mellom generell langsom prosessering og lesevansker? Og kan en i det hele tatt skille mellom de to? Hva menes med generelle prosesseringsvansker og hvordan identifisere det?

Delta på dette spennende kurset og bli oppdatert på hva den nyeste forskingen sier om prosesseringsvansker, lesevansker og dysleksi.

Tidspunkt: 09.00 - 15.30

Kurssted: Thon Hotel Orion, Bergen. Tlf. 55 30 87 00

Kursavgift:
3900,-

Kurset er fullbooket.

Ålesund: Dysleksi eller prosesseringsvansker? 22.09.23
Maks antall plasser: 30
Antall ledige plasser igjen: 4

Lesevansker kommer gjerne til uttrykk i form av lesefeil, lang lesetid og/eller vansker med leseforståelsen. I Logos tillegger vi derfor tidsbruken stor vekt i tolkingen. Men hvordan skille mellom generell langsom prosessering og lesevansker? Og kan en i det hele tatt skille mellom de to? Hva menes med generelle prosesseringsvansker og hvordan identifisere det?

Delta på dette spennende kurset og bli oppdatert på hva den nyeste forskingen sier om prosesseringsvansker, lesevansker og dysleksi.

Tidspunkt: 09.00 - 15.30

Kurssted: Thon Hotel, Ålesund 70 10 20 80

Kursavgift:
3900,-

Påmeldingsskjema

* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».
Trondheim: Dysleksi eller prosesseringsvansker? 29.09.23
Maks antall plasser: 30
Antall ledige plasser igjen: 0

Lesevansker kommer gjerne til uttrykk i form av lesefeil, lang lesetid og/eller vansker med leseforståelsen. I Logos tillegger vi derfor tidsbruken stor vekt i tolkingen. Men hvordan skille mellom generell langsom prosessering og lesevansker? Og kan en i det hele tatt skille mellom de to? Hva menes med generelle prosesseringsvansker og hvordan identifisere det?

Delta på dette spennende kurset og bli oppdatert på hva den nyeste forskingen sier om prosesseringsvansker, lesevansker og dysleksi.

Tidspunkt: 09.00 - 15.30

Kurssted: Radisson Blu Royal Garden,Trondheim. Tlf. 73 80 30 00

Kursavgift:
3900,-

Kurset er fullbooket.

Tromsø: Dysleksi eller prosesseringsvansker? 13.10.23
Maks antall plasser: 30
Antall ledige plasser igjen: 27

Lesevansker kommer gjerne til uttrykk i form av lesefeil, lang lesetid og/eller vansker med leseforståelsen. I Logos tillegger vi derfor tidsbruken stor vekt i tolkingen. Men hvordan skille mellom generell langsom prosessering og lesevansker? Og kan en i det hele tatt skille mellom de to? Hva menes med generelle prosesseringsvansker og hvordan identifisere det?

Delta på dette spennende kurset og bli oppdatert på hva den nyeste forskingen sier om prosesseringsvansker, lesevansker og dysleksi.

Tidspunkt: 09.00 - 15.30

Kurssted: Thon Hotel Polar, Tromsø. Tlf. 77 69 80 50

Kursavgift:
3900,-

Påmeldingsskjema

* Alle kommuner krever at faktura påføres et referansenummer. Dette kalles ressursnummer, bestillernummer, ID-nummer, o.l., alt etter hvor du arbeider. Spør din kommunale arbeidsgiver hva som er relevant referansenummer og skriv dette. Hvis du er ansatt privat, skriv «Ansatt privat».
Stavanger: Dysleksi eller prosesseringsvansker? 27.10.23
Maks antall plasser: 30
Antall ledige plasser igjen: 0

Lesevansker kommer gjerne til uttrykk i form av lesefeil, lang lesetid og/eller vansker med leseforståelsen. I Logos tillegger vi derfor tidsbruken stor vekt i tolkingen. Men hvordan skille mellom generell langsom prosessering og lesevansker? Og kan en i det hele tatt skille mellom de to? Hva menes med generelle prosesseringsvansker og hvordan identifisere det?

Delta på dette spennende kurset og bli oppdatert på hva den nyeste forskingen sier om prosesseringsvansker, lesevansker og dysleksi.

Tidspunkt: 09.00 - 15.30

Kurssted: Thon Hotel Maritim, Stavanger. Tlf. 51 85 05 00

Kursavgift:
3900,-

Kurset er fullbooket.

Oslo: Dysleksi eller prosesseringsvansker? 10.11.23
Maks antall plasser: 30
Antall ledige plasser igjen: 0

Lesevansker kommer gjerne til uttrykk i form av lesefeil, lang lesetid og/eller vansker med leseforståelsen. I Logos tillegger vi derfor tidsbruken stor vekt i tolkingen. Men hvordan skille mellom generell langsom prosessering og lesevansker? Og kan en i det hele tatt skille mellom de to? Hva menes med generelle prosesseringsvansker og hvordan identifisere det?

Delta på dette spennende kurset og bli oppdatert på hva den nyeste forskingen sier om prosesseringsvansker, lesevansker og dysleksi.

Tidspunkt: 09.00 - 15.30

Kurssted: Thon Hotel Slottsparken, Oslo. Tlf. 23256600


Kursavgift:
3900,-

Kurset er fullbooket.