MenyDysleksi er gresk og betyr vansker med ord (”dys” = vansker, ”lexia” = ord).

Dysleksi rammer ca. 3-5% av befolkingen i den vestlige del av verden.

Dysleksi opptrer på alle intelligensnivå.

Dysleksi er arvelig.

Dysleksi gir forsinket lese- og skriveutvikling, men også dyslektikere lærer å lese.

Dysleksi behøver ikke ødelegge for planlagt utdanning og/eller yrkesvalg.

Dysleksi – eller lesevansker? Under har vi samlet mer informasjon om dysleksi for deg som er foreldre, lærer eller spesialpedagog.

Foreldre

Lærer

Spesialpedagog

Logos er det mest presise verktøyet vi har for diagnostisering av dysleksi.

Bestill Logos
Priser og kjøpsbetingelser