Meny

Bøker

Unge og voksne med lesevansker

Boken retter søkelyset mot unge og voksne med lese- og skrivevansker
Les mer eller bestill

Klart jeg kan!

Nyttige råd til dem som arbeider med lesesvake elever.
Les mer eller bestill

Les for meg

Råd om høytlesning og språklige aktiviteter til foreldre til førskolebarn.
Les mer eller bestill

Tidlig hjelp - ikke vent og se

Bruk av Logos til kartlegging av lesevansker hos minoritetsspråklige elever
Les mer eller bestill

Logos Håndbok

Håndboken informerer om lesing og veileder ved bruk av Logos.
Les mer eller bestill

Logos Handbok - svensk

Uppdaterat med det senaste inom läsforskningen och nya aspekter av Logos.
Les mer eller bestill

Logos Håndbok - dansk

Håndboken veileder ved bruk av Logos og informerer om lesevansker.
Les mer eller bestill

Logos brukerveiledning

En praktisk manual med informasjon om bruken av Logos.
Les mer eller bestill

Kartleggingsprøver

Ordkjedetesten

Gruppetest for kartlegging av ordavkodingsferdigheter.
Les mer eller bestill

Setningsleseprøve (S-40)

Gruppetest som kartlegger ferdigheter til forstå korte lesetekster.
Les mer eller bestill

Annet materiell

Huskesnu

Ordmemoryspill som fremmer leseferdigheter.
Les mer eller bestill