Meny

Bøker

Unge og voksne med lesevansker

Boken retter søkelyset mot unge og voksne med ulike typer av lese- og skrivevansker.
Les mer eller bestill

Klart jeg kan!

Denne boken inneholder mange nyttige råd til de som arbeider med lesesvake elever.
Les mer eller bestill

Les for meg

Målgruppen for heftet er først og fremst foreldre til førskolebarn. Heftet gir mange råd om høytlesing og språklige aktiviteter. Dette er aktiviteter som alle barn vil ha nytte av, men som er spesielt viktige dersom lesevansker forekommer i familien.
Les mer eller bestill

Tidlig hjelp - ikke vent og se

Boken Tidlig hjelp – Ikke vent og se. Lesevansker hos språklige minoriteter. Bruk av Logos ved kartlegging/diagnostisering, gir veiledning i bruk av Logos ved kartlegging/diagnostisering av lesevansker hos språklige minoriteter. Dette er anskueliggjort ved hjelp av eleven ”Ali” som går på 6. trinn, og ved hjelp av testresultater til to minoritetsspråklige elever på 2. trinn.
Les mer eller bestill

Logos Håndbok

Håndboken til Logos er oppdatert med det siste innen leseforskningen og nye aspekter ved Logos. I tillegg til veiledning om hvordan testen brukes, gir håndboken en ny nyttig informasjon om lesing og lesevansker. Bestilte håndbøker tas ikke i retur!
Les mer eller bestill

Logos Handbok - svensk

Logos-handboken är uppdaterat med det senaste inom läsforskningen och nya aspekter av Logos. Förutom vägledning om hur testet används, gerhandboken nyttig informationom läsning och lässvårigheter.
Les mer eller bestill

Logos brukerveiledning

Brukerveiledningen er en praktisk manual til bruk under testing. Her får du praktiske tips til gjennomføringen, innføring i kalibreringen og en god oversikt over deltester, testinstruksjoner og veiledninger for hvert oppgavesett.
Les mer eller bestill

Kartleggingsprøver

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til gjenkjenne ord.
Les mer eller bestill

Setningsleseprøve (S-40)

Setningsleseprøven (S-40) er en gruppetest som kartlegger elevens ferdighet til å forstå korte lesetekster.
Les mer eller bestill

Annet materiell

Huskesnu

Huskesnu inneholder 24 ordmemoryspill og består av 288 høyfrekvente ord og ortografiske mønstre. Huskesnu kan brukes på begge målformene (20 spill), og dessuten finnes det 2 spill på nynorsk og 2 på bokmål.
Les mer eller bestill