Meny
Nøyaktig kartlegging, detaljerte testresultater og individuelle forslag til tiltak. Les mer om innholdet i Logos:

Deltester

Testresultater

Tiltak

Logos er gresk og betyr ord.

Logos kan benyttes fra trinn 2 til voksne.

Logos kartlegger testpersonens leseferdighet og kan avdekke dysleksi.

Logos måler både leseflyt, forståelse, avkodingsferdighet, delprosesser i avkodingen og rettskrivingsferdighet.

Logos foreslår tiltak basert på den enkelte elevs resultater.

Logos kan benyttes til repeterte testinger.

Logos er standardisert på bokmål og nynorsk.

Nå har alle skolene i kommunen vår brukt Logos noen år. Og NÅ ser de at det nytter. Tiltakene hjelper. Foreldrene er kjempe fornøyd, lærerne er kjempe fornøyd og vi i PPT er veldig fornøyd. PP-rådgiver, 2015