Meny
Logos, navnet på testen, er gresk og betyr ord

Testen kan benyttes på elever fra trinn 2 og til på voksne

Logos kartlegger testpersonens leseferdighet og avdekker dysleksi

Den måler leseflyt, forståelse, ordavkoding og rettskriving

Det foreslås tiltak basert på den enkeltes resultater

Testen kan benyttes til repeterte testinger

Logos er standardisert på bokmål og nynorsk

Nå har alle skolene i kommunen vår brukt Logos noen år. Og nå ser de at det nytter. Tiltakene hjelper. Foreldrene er kjempe fornøyd, lærerne er kjempe fornøyd og vi i PPT er veldig fornøyd. PP-rådgiver