Meny

Brit Høien Clausen

E-post:

Tlf: 51 77 80 48

Brit er daglig leder i Logometrica.

Geir Igland

E-post:

Tlf: 51 77 80 40

Geir er kursansvarlig i Logometrica, og gir teknisk support i forhold til Logos.

Ingjerd Høien-Tengesdal

E-post:

Tlf: 51 77 80 46

Ingjerd er faglig leder i Logometrica.

Åse Liland

E-post:

Tlf: 51 77 80 43

Åse er lønn- og regnskapsfører i Logometrica.

En grunnlegger rik på kompetanse og initiativ

E-post:

Tlf:: 51 77 80 42

Torleiv Høien er professor i pedagogikk og faglig rådgiver for Logometrica.
Publikasjoner

I 1980 tok Torleiv Høien dr. philos. - graden ved Universitetet i Bergen på en avhandling om dysleksi. I 1983 disputerte han for fil.dr.-graden ved Linköpings Universitet på en avhandling om faktorer som påvirker den auditive persepsjonen. Høien har praksis fra arbeid i grunnskolen og som skolepsykolog. Han har undervist og forsket ved Lærerhøgskolen i Stavanger, senere Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Stavanger. Han spilte en avgjørende rolle ved etableringen av 2. avdeling og hovedfag i spesialpedagogikk ved Stavanger lærerhøgskole.

Høien tok initiativ til etableringen av Senter for leseforsking, opprettet i 1989 ved Høgskolen i Stavanger og var i ti år senterets leder. Han etablerte Stiftelsens Dysleksiforsking og var i 15 år direktør for stiftelsen.

Høien har deltatt i en rekke forskningsprosjekter og har forfattet en rekke vitenskapelige artikler og bøker om lesevansker og dysleksi. Han har òg vært faglig veileder for flere doktorander. Høien har vært professor II i psykologi ved Universitetet i Bergen.

Han er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Kongen utnevnte 9. mai 2007 Høien til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for «innsats innenfor fagområdet dysleksi.