Meny

Vi lagrer digitalt følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, telefonnummer, e-postadresse og fakturaadresse.

Vi behandler personopplysningene for å kunne stå ved våre forpliktelser etter avtale med våre kunder. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi våre kunder service i forbindelse med kundeforholdet.

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Kunder kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av personopplysninger.

Vi sikrer personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, inklusive offentlig myndighet, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Daglig leder Torgeir Høien påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Personopplysninger lagres inntil kundeforholdet avsluttes.

Vi bruker én informasjonskapsel på våre hjemmesider. Kapselen gjør det lettere for besøkende å navigere mellom sidene. Vi kan ikke spore besøkende på våre hjemmesider.

Henvendelser om personopplysninger som er registrert, samt krav om retting og sletting av personopplysninger, kan sendes skriftlig til logometrica@logometrica.no eller Logometrica, P.b. 29, 4349 Bryne

Logometrica AS

Torgeir Høien

Daglig leder