Meny
Tilbake

Pris: Kr. 1350,- eks.mva
(Kommunene får refundert momsutgiftene)

Foreldrepakke:
For foreldre som ønsker å kjøpe Huskesnu, gir vi et ekstra godt tilbud. Prisen blir kr. 1250,- inkl.mva.


Bestill her

Skole, PPT, kompetansesenter, høgskole e.l

Huskesnu inneholder 24 ordmemoryspill og består av 288 høyfrekvente ord og ortografiske mønstre. Huskesnu kan brukes på begge målformene (20 spill), og dessuten finnes det 2 spill på nynorsk og 2 på bokmål.

De 24 spillene har ulik vanskegrad. Hvilket spill som bør benyttes for den enkelte elev, bestemmes av læreren som kjenner eleven og vet hvilke ord som er passe vanskelig for vedkommende. På innsiden av eskelokket finner en de ulike spillene som inngår i Huskesnu.

Huskesnu kan brukes på flere måter. Spillet kan også benyttes av foreldre som ønsker å bidra i arbeidet med å fremme barnets leseferdighet. Målsetningen er å fremme ortografisk kunnskap om høyfrekvente ord og ordmønstrer.

Laminerte ordbrikker med farger gjør spillet attraktivt og lett anvendbart både for elevene og lærerne.Elevene opplever Huskesnu mer som lek enn lesing, og dette øker motivasjonen. Erfaringer fra skolen viser at ordmemory er en velegnet metode i arbeidet med å fremme elevens ordavkodingsferdighet.

Huskesnu er utarbeidet av Ingrid Høien. Mer informasjon av bruken av ordmemory i leseundervisningen finner en i boka ”Klart jeg kan!” (Høien 2007).