Meny
Tilbake

Mellom hvert tall er det et bestemt tidsintervall (1/2 sek.), og oppgaven er å gjengi høyt tallene i korrekt rekkefølge. Antall tall øker gradvis, og dermed stilles eleven overfor mer og mer krevende oppgaver. Resultatene på denne deltesten bør sammenholdes med resultatene på deltest 8. Vansker med fonemsyntesen kan være forårsaket av dårlig fonologisk korttidsminne. Reaksjonstiden måles ikke, bare prosentskåre korrekte svar.