Meny
Tilbake

I de første oppgavene er antall ord sterkt begrenset, men etter hvert blir oppgavene vanskeligere ved at flere ord presenteres. Tidsintervallet mellom hvert ord er ½ sekund. Oppgaven er å gjengi de oppleste ordene i motsatt rekkefølge. Dersom ordene ”prest” og ”katt” oppleses, skal eleven si /katt/ og /prest/. For å oppnå korrekt svar, må alle oppleste ord gjengis i motsatt rekkefølge. Bare prosent korrekte svar blir registrert.